Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Actie vakantietas

Afgelopen week zijn de tassen afgegeven aan de gezinnen. Het was mooi om te zien hoe blij ze waren met de tas! De cadeautjes komen goed terecht.

Namens deze gezinnen willen we alle kinderen bedanken die zo hun best gedaan hebben om cadeautjes te verzamelen. We kregen  nog een paar mooie giften, waaronder een gift van €240,00. Helemaal te gek! Ook daar zijn spullen van gekocht en in de tassen gedaan. Er waren zelfs cadeautjes teveel. Die zijn via Flora's Gave naar de kinderen van het AZC gegaan. 

Iedereen heel erg bedankt namens alle blije kinderen!

Jeugdwerk en diaconie

Tas