Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Tentdienst corso Sint Jansklooster

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar - op de zondag na het corso in Sint Jansklooster - een tentdienst georganiseerd door de Raad van Kerken. Deze keer gaat Pim Durieux uit Sint Jansklooster voor en is het thema ‘Zoals klei’. Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijke Muziekvereniging SDG en Gospelgroep Promise. Er zullen twee collectes worden gehouden: één voor de bekende hulporganisatie Dorcas; de opbrengst van de andere collecte is voor de gemaakte kosten.

De Raad van Kerken Vollenhove - Sint Jansklooster hoopt dat ook op zondag 21 augustus de tent vol is en heet iedereen van jong tot oud van harte welkom. Aanvang 19 uur.

Dienst corso