Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

NOODKREET

In Sint Jansklooster zijn we op zoek naar een jeugdouderling. Er zijn al veel mensen benaderd, maar iedereen heeft wel een reden om hiervoor te bedanken. Dat kan en mag, maar tegelijkertijd staan onze jongeren (de kerk van de toekomst) min of meer in de kou omdat niemand hun belangen in onze kerk behartigt.

Beste mensen, ga eens bij uzelf te rade of dit een taak is die geschikt is voor u of dat u geschikt bent voor deze taak. Het kan en mag toch niet zo zijn, dat in een gemeenschap als Sint Jansklooster niemand bereid is om het ambt van jeugdouderling op zich te nemen. EN: U HOEFT DIT NIET ALLEEN TE DOEN, want ieder kerkenraadslid doet dit met de hulp van onze Heer zelf.

Bedenk dat elk kerkenraadslid wel eens denkt: Kan ik dit? Weet dan dat de Heilige Geest ons leidt en altijd nabij is.

Reacties kunnen naar de scriba (die zelf ook nog maar net bevestigd is en het als een enorme verrijking ervaart): scriba@hervormdvollenhove.nl

noodkreet