Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Zondagsschool De Regenboog

Zondag 2 oktober willen wij weer van start gaan met zondagsschool Ambt. Ook dit seizoen willen we samen met de kinderen over God en verhalen lezen van Jezus.

We zingen samen liedjes, bidden en danken en maken een leuk knutselwerkje. Bij alles wat we doen staat God centraal.

Wij willen de kinderen de liefde van Jezus meegeven.

Op kerstavond vieren we in de Kapel het kinderkerstfeest. Hierop bereiden wij ons de weken voor kerst voor door het maken van bijpassende knutselwerkjes en zingen we passende liederen en luisteren naar het kerstverhaal. Daarnaast staan we met Pasen samen met de kinderen stil bij de opstanding van Jezus. Wij hopen op een mooie opkomst en dat we samen met de kinderen een mooi seizoen mogen beleven.

Leiding Zondagsschool De Regenboog

Regenboog