Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Kontaktpunt

Kopij voor het nieuwe Kontaktpunt, seizoen 2022/2023 kunt u nog vóór 1 oktober inleveren bij een van de redactieleden. Graag per email.

Kerk