Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Sinterklaasactie

De diaconie van de Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint Jansklooster wil ook dit jaar weer in samenwerking met u een actie houden voor de kinderen in armoede in onze eigen omgeving.

Wekelijks worden er voedselpakketten uitgegeven door de voedselbank in Vollenhove en Steenwijk. Van deze gebruikers zijn veel gezinnen met kleine kinderen. Per week hebben deze gezinnen niet meer te besteden dan gemiddeld € 50,-. Hiervoor moet eten, kleding en schoolspullen e.d. van gekocht worden. U begrijpt dat deze gezinnen tegen de decembermaand opzien. Kinderen die bij anderen zien dat er extra lekkere dingen in huis gehaald worden en niet te vergeten dat er sinterklaas gevierd wordt met cadeaus.

Voor deze gezinnen is het bijna niet mogelijk of zelfs onmogelijk een cadeautje te kopen en sinterklaas te vieren. Daarom willen we als diaconie u wederom vragen om een cadeautje voor € 10,- te kopen voor een kind.

We willen graag aan u uitleggen, hoe deze actie werkt.

De gezinnen krijgen bij de voedselpakketten een brief met verlanglijstje voor hun kinderen van 0 t/m 13 jaar. Zij mogen voor hun kinderen een cadeau opschrijven voor € 10,-. Deze brief wordt weer ingeleverd met de volgende uitgifte van het voedselpakket. De naam van het kind correspondeert met een code. Op het verlanglijstje wat u krijgt staat dus alleen een code, de leeftijd en het geslacht van het kind. U zult dus geheel anoniem een cadeau kopen voor een kind. U mag daar een surprise of leuke verpakking van maken of zelfs een gedicht erbij maken, maar dit is zeker niet verplicht. De jeugd van 14 t/m 17 jaar ontvangen een VVV bon.

De verlanglijstjes worden dit jaar tussen 7 en 12 november bij u thuis gebracht.

De cadeaus mogen, voorzien van de code, op maandag 21 november a.s. tussen 18.30 en 19.30 uur in Tilvoorde te Vollenhove of in de Kapel te Sint-Jansklooster. Bij verhindering op deze datum kunt u de cadeaus ook inleveren bij de leden van de diaconie die onderaan deze brief vermeld staan.

U kunt zich opgeven via de mail: sinterklaasactie@hervormdvollenhove.nl of op zondag 23 oktober en zondag 30 oktober in de kerk. Achter in de kerk liggen de intekenlijsten klaar.

U kunt zich ook telefonisch opgeven bij: Jansje Lassche (tel: 0527-241743), Henny Bruintjes (tel:0527-246744) of Andries Bergkamp (0527-243233)

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om zelf een cadeautje te verzorgen, dan is het ook mogelijk om een gift over te maken naar bankrekeningnummer: NL65RBRB0691624674 tnv Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove o.v.v. Sinterklaasactie. De diaconie zal dan voor een cadeau zorgen.

Wij hopen door uw betrokkenheid de gezinnen een LICHTPUNTJE te brengen in de voor hen moeilijke decembermaand. Zo mogen we de liefde van God aan hen doorgeven.

Met vriendelijke groet, Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster

Jansje Lassche, Clarenberglaan  19 Vollenhove, 0527-241743

Henny Bruintjes, Molenstraat 50 St. Jansklooster, 0527-246744

Andries Bergkamp, Godfried van Rhenenlaan 44 Vollenhove, 0527- 243233

Ellen Paters, Wheeme 7 Vollenhove 

Emmy Bredewout, Floris van Wevelikhovenstraat 10 Vollenhove

Cadeau