Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Dorcas Voedselactie

De Dorcas Voedselactie wordt zoals ieder jaar een actie voor iedereen. Ook kerken kunnen meedoen om zoveel mogelijk geld voor voedsel in te zamelen. En dat is hard nodig. De situatie in Oost-Europa is schrijnend, zowel in Oekraïne als de omliggende landen. Daarom komen we in actie. Doet u mee? We hopen zo veel geld in te zamelen voor mensen in nood.

Waarom de Dorcas Voedselactie?

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt…
 
Wij komen in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst.
 
Terugblik coronajaren
We zijn blij dat we dit in de moeilijke jaren van 2020 en 2021 toch een Dorcas Voedselactie hebben kunnen doen. We hebben nieuwe manieren gevonden om toch te werven voor voedsel en dat we dit efficiënt en goed kunnen besteden. Niet alleen gericht op het inkopen van voedselpakketten maar vooral ook bouwen aan een gezonde toekomst. Voor de mensen in nood een stuk beter en voor onze organisatie veel efficiënter. En dat is nodig.
 
U kunt meedoen op verschillende manieren. Geeft u een heel, een half of een kwart voedselpakket? Dat is de vraag die we stellen op een speciale flyer. Doneren kan via een QR-code, machtigingskaart of het rekeningnummer: Dorcas in Almere, o.v.v. Voedselactie 2022 op rekening NL04 RABO 0106 2500 00. Daarnaast hangen er ook posters waarmee u op dezelfde manieren kunt geven.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voedselpakket