Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Bloemengroet

Tijdens de dienst staan er bloemen voor in de kerk. Deze bloemen worden namens onze gemeente, na afloop van de dienst, bezorgd bij zieken of bij hen die we om andere redenen een groet willen brengen.

De bloemen worden door de contactdames weg gebracht. Suggesties voor een bloemengroet zijn welkom bij één van de predikanten, wijkouderling of bij de diaconie.

                                                                 bloemen