Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Collectebonnen

De mogelijkheid bestaat om voor de collecten die in de erediensten gehouden worden, gebruik te maken van collectebonnen. De collectebonnen worden door het college van kerkrentmeesters uitgegeven. Elke eerste maandag van de maand (van 19.00 - 20.00 uur) kunnen collectebonnen gekocht worden in Hervormd Centrum Tilvoorde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Bron, telefoon 0527-243734.

Belastingdienst
Giften, giraal of met een kwitantie aan de kerk, zending, diaconie, jeugdwerk, etc. zijn met vele andere doelen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en ook meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.