Hervormd Vollenhove.nl

Hervormde gemeente Vollenhove - Sint Jansklooster

▶ Kerkdiensten luisteren

Zondagsblad

Naast deze internetsite vindt u de belangrijkste actuele informatie over de gemeente en haar activiteiten in het Zondagsblad. Dit is het kerkblad van de gemeente en wordt uitgegeven samen met andere (kerkelijke) gemeenten. Het Zondagsblad verschijnt eens per week. U kunt zich hiervoor abonneren bij het “Gezamenlijk Zondagsblad” te Wierden, of de zie Colofon in het blad . Het zondagsblad wordt dan bij u thuis bezorgd. Dezelfde informatie als wekelijks in het Zondagsblad verschijnt,  is ook digitaal beschikbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via een mailinglist. Na het aanmelden krijgt u dan wekelijks gratis het nieuws vanuit onze gemeente in uw emailbox. Dit nieuwsbericht heeft de naam Zondagsbrief. Klik hier om u aan te melden.

Kontaktpunt Eenmaal per jaar komt het Kontaktpunt uit. Dit "kontaktblad" van de gemeente wordt bij ieder lid bezorgd.